HK-Isännöinti Oy

Kun jotain lupaan sen myös teen

 

Vuotovahinkojen torjunta

1. LVI-laitteet ja johtoverkko on tyhjennettävä vedestä, jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa. Kun rakennus on asumattomana yli viikon pituisen ajan, on pois lähtiessä pääsulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.

2. Pesukone on aina liitettävä omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla vesijohtoverkostoon. Pesukoneen poistoletku tulee asentaa kiinteästi viemäriverkostoon ja pesukoneen toimintaa tulee valvoa. Pesukoneen sulkuventtiili tulee olla suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä.

3. Kylmälaitteen ja pesukoneen alle on laitettava turvakaukalo, jos tilassa ei ole lattiakaivoa.
 
Tilojen käyttötarkoitus
 
Rakennusluvassa on määritelty tilojen pääkäyttötarkoitus, jonka perusteella määrätään tilojen rakenteellisen paloturvallisuuden taso. Tiloja ei saa käyttää luvassa esitetyn pääkäyttötarkoituksen vastaisesti, esimerkiksi varastotiloja ei saa muuttaa asunnoiksi eikä kokoontumistiloiksi ilman rakennusluvan muutosta.
 
 
Tulityöt
 
Tulityö tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, jonka myöntää vakuutuksenottaja tai hänen nimeämänsä henkilö (esim. isännöitsijä tai kiinteistönhoitaja). Tulityön suorittajalta on vaadittava tulityökortin esittämistä, ilman korttia tulityötä tekevälle ei saa antaa työlupaa.
 
Palovaroitin


Pelastuslain määräysten velvoittavuus:


Kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja ja kesämökkejä. Palovaroittimen hankintavelvollisuus on asunnon haltijalla. Asunnon haltija vastaa palovaroittimen toimintakunnosta. Palovaroittimen toimintakunnosta vastaaminen tarkoittaa säännöllisten toimintakokeiden suorittamista ja varoittimessa olevan pariston vaihtoa.

Palovaroittimen toiminta

Palovaroittimen toiminta perustuu tulipalossa muodostuvan savun varhaiseen havaitsemiseen, jolloin pelastautumiseen ja alkusammutukseen jää aikaa. Asuinhuoneistossa palavaa materiaalia on lähes kaikkialla. Pelkästään maton tai pöytäliinan palaminen tuottaa savua tappavan määrän. Vähintään puolet tulipalossa menehtyneistä olisi pelastunut, mikäli palo olisi havaittu riittävän ajoissa.

Palovaroitintyypit

Palovaroittimia on malliltaan lukuisia erilaisia. Yksittäisten paristokäyttöisten palovaroittimien lisäksi myynnissä on sarjaan ja verkkovirtaan kytkettäviä palovaroittimia, joiden toiminta on varmistettu paristoilla. Palovaroittimista voidaan rakentaa kokonaisia palovaroitinjärjestelmiä, esimerkiksi murtohälytyslaitteisiin kytkettäviä ja johdottomia järjestelmiä. Palovaroitinjärjestelmä voidaan hälytyksen sattuessa ohjelmoida soittamaan esimerkiksi naapuriin tai vartiointiliikkeeseen. Tulisijalla varustettuihin asuinhuoneistoihin on mahdollista hankkia häkävaroitin.  Tavallinen palovaroitin ei reagoi pelkkään häkään.

Erityisryhmien palovaroittimet

Erityisryhmille palovaroittimista on tehty erilaisia sovelluksia. Vanhuksille palovaroittimen testaus ja pariston vaihto saattaa tuottaa ongelmia palovaroittimen sijainnin takia. Varoitin voidaan varustaa yksinkertaisella paristorasialla, joka voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle seinään. Lisälaite sopii hyvin myös korkeisiin huonetiloihin.
Kuulovammaisille on olemassa erilaisia tärinä- ja valolaitteilla varustettuja palovaroittimia. Kuulovammaisille on lisäksi tarjolla palovaroittimia, joiden hälytysäänen korkeutta voidaan muuttaa.

Palovaroittimen sijoitus

Määräyksen mukaan asuinhuoneistoissa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Yksi palovaroitin kattaa noin 60 neliön alan. Useampia kerroksia käsittävässä asuinhuoneistossa on palovaroittimia oltava vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti. Palovaroittimen hyvä sijoituspaikka on makuuhuoneen ja aula-/eteistilan välissä lähellä makuuhuoneen ovea.

Tehokas suojaus

Palovaroittimia suositellaan hankittavaksi asuinhuoneistoon siten, että jokaisessa makuuhuoneessa ja kaikilla poistumisreiteillä on palovaroitin. Makuuhuoneessa oleva palovaroitin herättää ihmisen, mikäli palo saa alkunsa esimerkiksi televisiosta, tupakoinnista tai atk-laitteista. Asuinhuoneiston poistumisreitillä oleva palovaroitin reagoi muissa tiloissa syttyneeseen tulipaloon. Monikerroksisessa asuinhuoneistossa palovaroitin kannattaa sijoittaa myös portaikon kattoon.

Asennus

Asenna palovaroitin aina kattoon. Seinän yläosassa oleva palovaroitin ei reagoi syttyneeseen tulipaloon riittävän aikaisessa vaiheessa. Palovaroitin asennetaan laitteen mukana tulevien kiinnitystarvikkeiden avulla. Palovaroittimen voi asentaa myös kunnollisella kaksipuolisella teipillä, jos kiinnittäminen ruuveilla on mahdotonta. Palovaroittimen tulisi sijaita vähintään puolen metrin päässä seinistä, ovi- ja ikkuna-aukoista, valaisimista ja muista esteistä. Tutustu laitteen mukana tuleviin asennus- ja käyttöohjeisiin. Palovaroitinta ei tulisi sijoittaa keittiöön, pesuhuoneeseen, saunaan tai lähelle tulisijoja. Näissä tiloissa muodostuva ruoankäry, savu ja kosteus aiheuttavat turhia hälytyksiä.

Huolto ja käyttö

Palovaroittimessa on painike toimintakoetta varten. Tämä toimintakoe on tehtävä joka kuukausi. Palovaroittimeen kerääntyy pölyä, jolloin sen toimintavarmuus heikkenee. Palovaroitin puhdistetaan varovaisesti imuroiden vuosittain. Palovaroitin on yleensä paristoilla toimiva laite. Palovaroitin ilmoittaa pariston tyhjentymisestä säännöllisin, lyhyin varoitusäänin, jolloin paristo on vaihdettava. Paristo vaihdetaan tavallisesti kerran vuodessa. Myytävänä on myös pitkäikäisiä 10 vuoden paristoja.