HK-Isännöinti Oy

Kun jotain lupaan sen myös teen
 

Muutostyöt

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa,joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden.
Jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle,
siihen on saatava yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajan suostumus.
Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu-,
tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle.
Hallituksella ja/tai isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.
Jos muutos vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista, on sitä koskevia säännöksiä noudatettava.
Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on osakkeenomistajien kustannuksella haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se.
 

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus

 
Selvittämällä asiat ennakkoon vältytte mahdolliselta väärin tehdyltä remontilta, jonka aiheuttamat vahingot ovat myöhemmin ikäviä / kalliita selvitettäviä.
Ilmoitus taloyhtiölle on tehtävä hyvissä ajoin esim. kuukautta aiemmin, jotta yhtiön edustajat ehtivät perehtyä suunnitelmiin, hankkia tarvittavat luvat jne.
Osakkaan edun mukaista on, että muutostyöstä ilmoitetaan ajoissa, koska tällöin jää aikaa hankkia tarvittavat lisäselvitykset ilman, että töiden aloittaminen viivästyy.
 
Muutostöiden kustannukset ovat osakkaan vastuulla. Yhtiön vastuu on vain sille kuuluvien rakennusosien kunnossapitovastuuta,
joten yhtiön osallistuessa vastuunsa piiriin kuuluviin töihin osakas vastaa yksin varustelutason kohottamisesta aihetuneista kustannuksista.
 
Ohjenuorana voidaan pitää että huoneistossa tehtävissä maalaus- ja tapetointitöistä ei tarvise tehdä ilmoitusta,
kaikista muista muutostöistä ilmoitus on tehtävä. 
 
 
 
 
Nimi ja Osoite**:
Sähköposti**:
Puhelin:
As Oy:nimi ja huoneiston nro**:
Suunnitellut muutostyöt**:
 
(** Vaaditut kentät)