HK-Isännöinti Oy

Kun jotain lupaan sen myös teen

 

 

Hyvä isännöintitapaMäärittely velvoittaa isännöitsijöitä ja isännöitsijätoimistoja rehelliseen ja kunnialliseen toimintaan, jossa asiakastaloyhtiön etujen huomioiminen on keskeistä.

Hyvää isännöintitapaa koskevien eettisten ohjeiden avulla tuetaan kiinteistöalan kehittymistä turvamalla isännöintitehtävien riittävän korkeatasoinen hoitaminen.

Isännöitsijän toiminta
- Asiallisuus, rehellisyys
- Ammattikunnan hyvien suhteiden edistäminen
- Riippumattomuus, tasapuolisuus asiakkaille
- Mainostamisen ja tiedottamisen todenmukaisuus

Isännöitsijätehtävien suorittaminen
- Sisältönä juokseva hallinto, lain mukaan määrätyt sekä muuten sopimuksessa sovitut tehtävät
- Yhtiökokous ja hallitus antaa määräyksiä ja ohjeita
- Vastuu, taloyhtiön toimitusjohtajuus
- Asiantuntemus, tarvittaessa käytettävä eri alojen asiantuntijoita

Tehtävien suoritustapa
- Huolellisuus ja ripeys
- Asianmukaiset työvälineet
- Merkittävien asioiden raportointi
- Asiakaskiinteistön taloudellinen etu
- Asiakkaiden varojen säilytys turvallisesti
- Arkistointi lain mukaan
- Palveluhenkinen suhtautuminen asiakkaisiin
- Isännöinnin vaihtuessa viivytyksetön myötävaikuttaminen

Palkkio
- Kohtuullinen, oikeassa suhteessa tehtävän laatuun ja laajuuteen

Vaitiolovelvollisuus
- Tarkkuus, kun tietoja kysytään ulkopuolelta

Ammattitaidon ylläpito
- Alan julkaisujen ja tutkimusten huolellinen seuranta
- Osallistuminen alan erityiskoulutukseen